تعریف اقامت و تابعیت چیست؟

 

تابعیت:

تابعیت اصطلاحی است که در حقوق بین‌الملل خصوصی استفاده می‌شود و معنی آن، عضویت فرد در جمعیت تشکیل‌دهنده دولت است و به‌عبارتی‌دیگر می‌توان گفت که تابعیت رابطه‌ای سیاسی، بین‌المللی، حقوقی، داخلی و معنی بین فرد و کشور است که باعث می‌شود در قبال یکدیگر مسئولیت‌هایی داشته باشند.

بر اساس اصول کلی حاکم بر تابعیت در جهان، هر شخصی باید دارای تابعیت باشد و هر فرد بنا بر قرارداد 1930 لاهه، تنها قادر است دارای یک تابعیت باشد و نباید بیشتر از یک تابعیت تحت عنوان تابعیت مضاعف داشته باشد.

بنابراین چهاراصل برای تابعیت در نظر گرفته‌شده است که عبارت‌اند از:

1 – هر شخصی باید دارای تابعیت باشد.

2 – داشتن تنها یک تابعیت.

3 – تغییرپذیری تابعیت. (تابعیت اول پس داده می‌شود و تابعیت دیگری را می‌گیرید.)

4 – ممنوع بودن سلب تابعیت.

تعریف اقامت:

اقامت روابطی مادی و حقوقی است که بدون توجه به تابعیت شخص، به فرد داده می‌شود.

اگر فردی بخواهد با تابعیت کشور خود بخواهد در کشوری دیگر اقامت داشته باشد باید از کشور موردنظر روادید و اجازه ورود به خاک آن کشور را کسب کند و سپس اقدام به اخذ اقامت نموده و طبق قانون آن کشور برای مدت معینی در آن کشور زندگی کند. سپس با گذشتن زمانی معین می‌تواند اقدام به تابعت کند.

تابعیت مضاعف:

به این معنی است که شخص دارای دو یا چند تابعیت است، درصورتی‌که شخص تابع دولتی باشد، دولت یا دولت‌های دیگر نیز او را تابع خود می‌دانند. اگر شخصی دارای دو یا چند تابعیت باشد، وضعیت او غیرعادی بوده زیرا تابعیت منشان حقوقی تکالیف فرد در برابر کشور است.

تابعیت دوگانه افراد به این معناست که فرد بتواند به‌طور هم‌زمان در دو کشور متفاوت شهروند باشد و همچنین در این وضعیت دارای دو گذرنامه نیز می‌باشد.

برخی کشورها از اینکه فرد دارای دو یا چند گذرنامه باشد قوانینی را وضع کرده و یا آن را نهی کرده است و برخی دیگر داشتن چند گذرنامه را امری مجاز و بدون محدودیت می‌دانند، اما برخی دیگر از کشورها نظیر: دانمارک، چین، نروژ، ژاپن و هند با وضع قوانینی داشتن چند گذرنامه را منع کرده‌اند.

در کشورهای سوئد، کانادا، انگلستان و ایالات‌متحده امریکا داشتن دو تابعیت منع قانونی ندارد.

اقامت کشور اوکراین:

اقامت در این کشور به دودسته‌ی موقت و دائم تقسیم می‌شود.

اقامت موقت که در آن فرد می‌تواند به مدت معینی ر اوکراین زندگی کند که این مدت‌زمان تاریخ اعتبار دارد و شخص باید قبل از اتمام تاریخ اعتبار درخواست اقامت دوباره بدهد و یا قبل از اتمام این اعتبار از کشور خارج شود.

اقامت دائم به شما اجازه ماندن بدون محدودیت در اوکراین را می‌دهد و این بدین معناست که اگر ویزای شخص به اتمام برسد و از کشور خارج نشود، تخلف محسوب نمی‌شود و می‌تواند بازهم در اوکراین زندگی کند.

حق شهروندی در اوکراین:

حق شهروندی در اوکراین با داشتن اقامت دائم بسیار متفاوت است، اگر شخصی اقامت دائم این کشور را دارا باشد می‌تواند با تنها داشتن شرایطی، شهروند اوکراین نیز شود اما اگر نخواهد که جزو شهروند اوکراین شود دچار مشکل نمی‌شود و تنها به‌عنوان مقیم در این کشور می‌تواند به زندگی خود ادامه دهد.

دیدگاه شما چیست؟

تذکر: تگ های Html مجاز نمی باشد