دانشگاه موسیقی چایکوفسکی کی یف اوکراین

 

دانشگاه (آکادمی) ملی موسیقی چایکوفسکی ابتدا به هنرستان موسیقی کی یف نام‌گذاری گردیده بود که بعدها به دانشگاه موسیقی چایکوفسکی کی یف تغییر نام داده که این دانشگاه در سال 1913 میلادی تأسیس شده است.

این دانشگاه امروزه تمامی امکانات در مقاطع مختلف تحصیلی را برای دانشجویان فراهم کرده است که این امکانات شامل: بهترین سالن کنسرت، سالن های تمرین، کتابخانه ای بزرگ و تجهیزات کلاس درس، همگی در اختیار دانشجویان می باشد.

تخصص دانشگاه ملی چایکوفسکی در بخش های: موسیقی، تئوری، تاریخ فرهنگ و هنر تئاتر است که هم اکنون این دانشگاه مورد تأیید وزارت علوم و تحقیقات ایران می باشد.

در تأسیس این آکادمی موسیقیدانان بزرگی همچون روبینشتین، چایکوفسکی، رحمانینوف، گلازونوف و استاد مجرب و مدیر چندین ساله هنرستان پوخالسکی شرکت داشته اند.

دانشجویانی که قصد تحصیل در دانشگاه موسیقی چایکوفسکی کی یف را دارد باید یک دوره پاتفک هنر به زبان اوکراینی در دانشگاه شفچنکو را گذرانده باشند.

رشته های تحصیلی در دانشگاه موسیقی چایکوفسکی کی یف:

در دانشگاه موسیقی چایکوفسکی کی یف تمامی رشته های مربوط به موسیقی و سبک های مدرن و کلاسیک، تمامی شاخه های اصلی و فرعی و تمامی گرایش‌های مربوط به رشته هنر تدریس می شود.

Musical pedagogies and education

Musical art

Culture studies

Dramatic art

شرایط ورود به دانشگاه موسیقی چایکوفسکی کی یف:

دانشجویان برای ورود به دانشگاه موسیقی چایکوفسکی کی یف باید یک دوره پیش دانشگاهی به زبان اوکراینی برای رشته موسیقی و به زبان روسی برای دیگر رشته های هنر در دانشگاه موسیقی چایکوفسکی کی یف بگذرانند. دانشجویان باید به صورت مبتدی بتوانند یکی از آلات موسیقی را بنوازد، برای ورود به یکی از رشته های موسیقی در دانشگاه چایکوفسکی باید در امتحان ورودی دانشگاه شرکت کنند که قبل از امتحان ورودی باید با کمک استاد راهنما قطعه ای را به مدت 20 دقیقه به صورت تک نوازی بنوازد.

سایر رشته های موسیقی در دانشگاه موسیقی چایکوفسکی کی یف نیازی به دادن امتحان ورودی نمی باشد.

دانشگاه موسیقی چایکوفسکی کی یف هم اکنون مورد تأیید وزارت علوم و تحقیقات ایران می باشد.

دیدگاه شما چیست؟

تذکر: تگ های Html مجاز نمی باشد