خدمات استار ویزا

 

تشکیل پرونده جهت مصاحبه با کنسول.

اخذ ویزای دانشجویی.

اخذ ویزای توریستی.

مشاوره رایگان تحصیلی.

معرفی نماینده در کشور اوکراین جهت تکمیل مراحل اداری دانشجو.

حمایت دانشجو تا زمان ورود به دانشگاه.

دیدگاه شما چیست؟

تذکر: تگ های Html مجاز نمی باشد